Menu
 

 

 

 
 

 

 

 

 

  D a l š í   o s o b n o s t i

Jindřich Svoboda

 

 

 

 

 

Jiří Hadlač

 

 

 

 

 

Tomáš Vyskočil

 

 

 

 

 

 

Jiří Šindler

 

 

 

 

 

Doc. Dr. Jiří Hynek Kocman

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

VYSVĚTLIVKY KE ZKRATKÁM

 

    CKŽ: celokožená vazba
    PKŽ: polokožená vazba
    CPG: celopergamenová vazba
    PPG: polopergamenová vazba
    CPP: celopapírová vazba

- f: vazba francouzská
- b: vazba dle Bradela
- h: vazba holandská

 

 

 

 

 

©  Jiří Šindler 1994       

Desing - Jan Perůtka 2008 - 2015 © Copyright - Grafika 2016 - Atelier Regulus PRAHA
 Powered by: www.cdx-world.com