Menu
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

       M i l a n  F r i e d l  -  U M Ě N Í  J E  I N S P I R A C E


Bereme do rukou uměleckou knižní vazbu Jana Perůtky (1964) a ani si neuvědomujeme, jak se nám vydává celou svojí bytostí – založením své osobnosti, úrovní dosaženého řemesla i svým osobitým uměleckým projevem (našemu pohledu, naší kritičnosti i našemu obdivu). A hned nutno říci, že Perůtka je osobností mezi svojí generací; že řemeslo zvládá dokonale, ale nad to ho chápeme jako výtvarníka, který >>>

 

P O S L E D N Í   V A Z B Y   Z   M É H O   A T E L I É R U :

 

 

 
 

 

 

 

 

 

©  Jiří Šindler 1994       

Desing - Jan Perůtka 2008 - 2015 © Copyright - Grafika 2016 - Atelier Regulus PRAHA
 Powered by: www.cdx-world.com