Menu
 

 

 

 
 

 

 

 

 

   K n i ž n í  o b j e k t

Vlastní knižní objekty

 

 

 

 

 

Knižní objekty ve spolupráci s Adolfem Bornem

 

 

 

 

 

Adolf Born - Zvířata

 

    

 

 

 

 

 
 

 

VYSVĚTLIVKY KE ZKRATKÁM

 

    CKŽ: celokožená vazba
    PKŽ: polokožená vazba
    CPG: celopergamenová vazba
    PPG: polopergamenová vazba
    CPP: celopapírová vazba

- f: vazba francouzská
- b: vazba dle Bradela
- h: vazba holandská

 

 

 

 

 

©  Jiří Šindler 1994       

Desing - Jan Perůtka 2008 - 2015 © Copyright - Grafika 2016 - Atelier Regulus PRAHA
 Powered by: www.cdx-world.com