Menu
 

 

 

 
 

 

 

 

 

  D o c .  P h D r .  L a d i s l a v   P e r ů t k a

    

Narozen 6. února 1928 v Šuranech na Slovensku, 
          + 11. září 2009 ve Zlíně
 

1940 - 1948 - - - Reálné gymnázium v Holešově. Během studia se pod vedením proesora kreslení pana Macháně soustavně věnoval výtvarné činnosti.

 

1948 - 1951 - - - Pedagogická fakulta MU v Brně. Zde získal aprobaci pro učitele dějepisu, výtvarné výchovy a občanské nauky na středních školách. Zde se jeho zájem soustředil hlavně na rozvoj vzdělání v oboru výtvarná výchova u profesorů Eduarda Miléna, Bohumila Stanislava Urbana, Vincence Makovského a Bohdana Laciny. Začátek soustavné výtvarné práce, první kolektivní výstavy akvarelů a olejomaleb (zátiší, krajiny, portréty).

 

Následuje dvouletá vojenská služba.

 

od roku 1954 - - - Pedagogická činnost na různých typech škol (Nový Jičín, Holešov, Malenovice, Uherské Hradiště). Byla to etapa inspirací uměleckými tendencemi 20. století a hledání vlastního výrazu. Výstavy akvarelů, temper, olejů, pastelů a rontispice pro biblioilie.

 

od roku 1960 - - - Začal učit na Pedagogickém institutu ve Zlíně. Tvůrčí prostředí mladých výtvarníků, vedených zkušeným malířem Joseem Kousalem a sochařem Bohumilem Jahodou, podněcovalo k soustavné intenzivní výtvarné práci i výstavní činnosti. Výstavy olejomaleb, dramaticky pojaté v barevnosti a struktuře (zátiší s autosifonem, krajina s kamenolomem).

 

1963 - - - V kombinovaných technikách řeší dobově aktuální problémy strukturální malby žíhané plamenem (Tkáně, Naleziště Luny, Egyptské zátiší) a také jako nové téma Oválný štít.

 

1964 - - - Ukončení rozšiřovacího studia při zaměstnání na Filosoické fakultě UJEP v Brně, získání aprobace pro výuku na III. stupni škol.

 

od roku 1973 - - - Po konkurzním řízení nastupuje na katedru výtvarné výchovy Pedagogické fakulty MU v Brně, na níž učí kresbu a malbu celých 27 let až do odchodu do důchodu. Tvůrčí atmosféra tohoto pracoviště, kde ještě žil duch zakladatelských osobností katedry a kde působil příklad zkušených výtvarných umělců, vybízel mladého odborného asistenta k nalézání vlastní výtvarné cesty a intenzivní výtvarné činnosti (akvarely, strukturální olejomalby, monotypy, art-protisy).

 

1975 - - - Začíná s cyklem lapidárních přezvěčených zátiší s koláči

 

1977 - - - Získává doktorát filozoie po dlouholeté práci v oblasti teorie výtvarné výchovy.

 

1981 - - - Stěhování do Brna. Docentská habilitace v oboru malba.

 

1988 - - - V návaznosti na strukturální malby šedesátých let a jejich tematiku vzniká nově pojatý cyklus Štítů. Jsou to výtvarné parafráze na latinská přísloví a citáty antických myslitelů, v nichž autor uplatňuje novou techniku a svůj zcela osobitý výraz, který rozvíjí dodnes.

 

1990 - - -

 

1999 - - - Stěhování z Brna do Zlína. Na katedře v Brně po odchodu do důchodu působí jako externí proesor.

 

2000 - - - Zakončil svou pedagogickou dráhu. V průběhu dlouhých 60 let byl výtvarně činný a své obrazy vystavil na 56 výstavách samostatných i kolektivních doma i v zahraničí (Slovensko, Maďarsko, Německo, Rusko. Jeho práce se dostaly do soukromých sbírek v USA -Kalifornie, Texas, Virginie).

 

INFORMACE o Ladislavu Perůtkovi  podává:

                       Slovník českých výtvarných umělců /
                       Výtvarní umělci Zlínského kraje, Zlínský kraj 3 / Odbor kultury a památkové péře Zlínského kraje, Zlín 2003
                      

                       Úvody do katalogů: 
                       PhDr. Hana Karkanová, Moravská galerie, Brno
                       PhDr. Nina Dvořáková, Dům umění, Brno
                       PhDr. Jiřina Hockeová, Dům umění, Brno
                       Prof. PhDr. Ivo Krsek, CSc., Filozofická fakulta MU Brno

 

40. léta...
50. léta...
60. léta...
70. léta...
80. léta...
90. léta...
Rok 2000 až 2009

 

 

Výstavy
Katalogy a ostatní texty
Zastoupení ve sbírkách

 

 

 

 

 
 

 

VYSVĚTLIVKY KE ZKRATKÁM

 

    CKŽ: celokožená vazba
    PKŽ: polokožená vazba
    CPG: celopergamenová vazba
    PPG: polopergamenová vazba
    CPP: celopapírová vazba

- f: vazba francouzská
- b: vazba dle Bradela
- h: vazba holandská

 

 

 

 

 

©  Jiří Šindler 1994       

Desing - Jan Perůtka 2008 - 2015 © Copyright - Grafika 2016 - Atelier Regulus PRAHA
 Powered by: www.cdx-world.com