Menu
 

 

 

 
 

 

 

 

 

  J a n   P e r ů t k a    M i s t r   u m ě l e c k é h o  ř e m e s l a

Narozen 23. října 1964 v Přílepech, okr. Kroměříž  

 

1980 - 1981 - - -  Střední umělecko-průmyslová škola v Uherském Hradišti, obor kameno-            sochařství u akademického sochaře Josefa Kadlčíka
1981 - 1985 - - - Střední umělecko-průmyslová škola v Brně, obor užité malířství v architektuře, scénografii a propagaci u akademického malíře Jiřího Coufala

7. června 1985 - - - maturita na Střední umělecko-průmyslové škole v Brně


5. února 1987 - - - poprvé navštěvuje jednoho z nejvýznamnějšího českého uměleckého knih-       vazače, profesora Jindřicha Svobodu v jeho brněnském ateliéru na Petrově.

9. února 1987 - 31. března 1987 - - - je velmi intenzívně zasvěcován do tajů umělecké knižní vazby u prof. Jindřicha Svobody. V tomto období se setkává s Doc. Dr. Jiřím Hynkem Kocmanem z Brna, konzultuje u něj zušlechťování a výrobu ručních papírů a prohlubuje si své vědomosti v této problematice. Později se díky svému otci Doc. PhDr. Ladislavu Perůtkovi přátelí s Doc. Jiřím Hadlačem a má možnost se blíže seznámit s jeho tvorbou a unikátními knižními objekty.

 

1. dubna 1987 - 31. března 1989 - - - následuje vojenská prezenční služba. V těchto letech i během vojny samostatně zhotovuje první knižní vazby, které konzultuje u prof. Jindřicha Svobody. Připravuje se na účast na první knihařské výstavy a soutěže.

 

1. dubna 1989 - - - vrací se do Zlína, města, kde prožil své dětství. Začal pracovat ve Filmovém studiu Zlín jako malíř pozadí a loutkář, později jako animátor. 

25. dubna 1989 - 26. května 1989 - - - kupuje knihařskou dílnu z pozůstalosti prostějovského uměleckého knihaře Josefa Dvořáka a zřizuje vlastní knihařský ateliér. Po vytvoření podmínek pro práci se soustavně zabývá knižní tvorbou a vrací se k výrobě autorských ručních papírů.

16. dubna 1990 - 16. května 1990 - - - podniká studijní cestu na Kubu a do Mexika

1992 - - - člen Unie výtvarných umělců a člen ARA - Les Amis de la Reliure d´Art Toulouse, France

30. září 1992 - - - opouští pracovní poměr a věnuje se svobodnému povolání. 

 

10. prosince 1992 - - - navazuje pracovní kontakty s panem Tomášem Vyskočilem z Prahy. Během četných návštěv se seznamuje s problematikou restaurování historických vazeb a pracuje pod jeho konzultačním dohledem.

7. února 1994 - - - začíná používat signaturu, kterou pro J. P. navrhl akad. malíř Jiří Šindler

1995 - - -

1997 - - - zakládající člen Společenstva českých knihařů

2000 - - -

1. září 2009 - 16. srpna 2012 - - - Archív města Brna - restaurátor a konzervátor historických vazeb

 

V současné době se úspěšně věnuje svobodnému povolání. Vyvíjí nejrůznější aktivity v oblasti umělecké knižní vazby pro mladší generace, pořádá soukromé knihařské dílny a konzultace, několik let se spolupodílel na vydávání internetového časopisu Aktuální informace a Bibliofil, atd... V průběhu své činnosti se aktivně účastnil mnoha výstav a soutěží doma i v zahraničí (dosud přes 45) a uskutečnil několik samostatných výstav. Jeho práce získaly několik vysokých ocenění.

 

Samostatné výstavy: 

1994 - - - 25. března - 5. května 1994 / Galerie Grossmann, Pirna (společně s Ivošem Vodičkou)

                  4. října - ... října 1994 / Autorské ruční papíry - Papírové hříčky / Galerie Ateliér, Olomouc (společně s módní

                  přehlídkou Zdeny Brockové, BRD - Podzim 94 - hedvábí)

1996 - - - 17. října - 17. listopadu 1996 / Krásná knižní vazba / úvodní slovo PhDr. Anežka Fialová, hudební doprovor Viktor

                   Kozánek a Martina Studená, Dům umění, Znojmo (společně s Jindřichem Svobodou)

2001 - - - 30. března - 20. května 2001 / Krásná knižní vazba / úvodní slovo PhDr. Hana Karkanová, hud. dopr. Jana Štípková

                  a Martina Studená, Muzeum Jana Amose Komenského, Uherský Brod (společně s Ladislavem Perůtkou - Obrazy)

2006 - - - 11. května - 13. srpna 2006 / Krásná knižní vazba / úvodní slovo Milan Friedl, Muzeum jihovýchodní Moravy, Zlín

                  (společně s Ladislavem Perůtkou - Obrazy)

2007 - - - ... října 2007 - 25. ledna 2008 / Malá výstava umělecké knižní vazby (20 let) / Knihovna Moravské galerie, Brno

2008 - - - 10. listopadu - 27. listopadu 2008 / Krásná knižní vazba / úvodní slovo Karel Žižkovský, hudební doprovod Šárka

                  Budínská, Knihovna akademie věd, Praha - pozvánka ZDE >>>

2012 - - - 4. dubna - 30. dubna 2012 / Krásná knižní vazba / úvodní slovo PhDr. Hana Karkanová, hudební doprovod

                  Jitka Šuranská, Moravský zemský archív, Brno - pozvánka ZDE >>> ,  foto z výstavy ZDE >>>

2015 - - - 28. května - 26. června 2015 (výstava pro zájem veřejnosti prodloužena do 23. srpna 2015) / Umělecká knižní

                 vazba / úvodní slovo PhDr. Hana Karkanová, Galerie Václava Chada, Zlín - pozvánka ZDE >>> , plakát

                  ZDE >>> , katalog z výstavy ZDE >>>

2017 - - - 6. června - 30. července 2017 / Umělecké knižní vazby / hudební doprovod Jindřich Tolar, Městská knihovna,

                 Loket nad Ohří - plakát ZDE >>>

               11. srpna - 1. září 2017 (výstava pro zájem veřejnosti prodloužena do 19. září 2017) / Umělecká knižní vazba / 

                 Městská knihovna, Blansko pozvánka ZDE >>>

 

Účast na domácích výstavách:

1989 - - - 3. června - 30. září 1989 / VI. Trienále umělecké knižní vazby / Státní zámek, Kroměříž

1990 - - - 6. listopadu - 28. listopadu 1990 / Umělecká knižní vazba a autorské ruční papíry /Muzeum jihovýchodní Moravy,

                 Zlín (společně s Miroslavem Janotou, Lubomírem Jarcovjákem a Ladislavem Nováčkem)

1992 - - - 26. září - 30. listopadu / VII. Trienále umělecké knižní vazby / Památník národního písemnictví, Praha

1993 - - - ......................... Nejkrásnější knihy roku 1992 / památník národního písemnictví, Praha

                 ........................ Nejkrásnější knihy roku 1992 / Galerie Viva, Zlín

                13. května - 16. května 1993 / 3. mezinárodní knižní veletrh, Praha

                 4. září - 4. listopadu 1993 / Umělecká knižní vazba / Západomoravské muzeum, Třebíč

1995 - - - 12. srpna - 1. října 1995 / VIII. Trienále umělecké knižní vazby / Muzeum Kroměřížska, Kroměříž

                 24. září - 30. září 1995 / Knižní vazba 15. - 20. stol. ze sbírek UPM v Praze / Umělecko-průmyslové muzeum,

                   Praha

1997 - - - 13. června - 15. června 1997 / I. mezinárodní seminář knihařů / Červený Hrádek u Jirkova

1998 - - - 6. června - 26. července 1998 / IX. Trienále umělecké knižní vazby / Muzeum Kroměřížska, Kroměříž

1999 - - - 7. května - 28. května 1999 / Pocta Jindřichu Svobodovi / Moravská galerie, Brno

                 31. května - 28. června 1999 / Pocta Jindřichu Svobodovi / Galerie Litera, Praha

                 2. července - 5. srpna 1999 / Pocta Jindřichu Svobodovi / Loketský hrad, Loket nad Ohří

                 1. července - 9. září 1999 / 1. členská výstava Společenstva českých knihařů / Loketský hrad, Loket nad Ohří

                 7. října 1999 - 9. ledna 2000 / Umělecká knižní vazba / Západomoravské muzeum, Třebíč

2000 - - - 29. června - 22. července 2000 / 2. členská výstava SČK / Galerie Západočeské univerzity, Plzeň

2001 - - - 9. května - 22. května 2001 / Knižní vazba a papír / Le Papier, centrum speciálních graických papírů, Praha

                 26. května - 19. srpna 2001 / X. Trienále umělecké knižní vazby / Muzeum Kroměřížska, Kroměříž

                 26. května - 19. srpna 2001 / Knižní vazba a papír / Doprovodná expozice X. TUKV, Kroměříž

                 30. srpna - 30. září 2001 / Knižní vazba a papír / Knihovna Moravské galerie, Brno

2002 - - - 14. března 2002 - 1. června 2002 / Jídlo jako krásné umění / Moravské zemské muzeum, Brno

2004 - - - 21. května - 13. června 2004 / XI. Trienále umělecké knižní vazby / Oblastní muzeum Praha - východ, Brandýs n. L.

                 12. listopadu - 14. listopadu 2004 / Soutěž umělecké knižní vazby knihy Eduard Petiška - Odysseovy cesty /

                 Centrální expozice veletrhu Svět knihy, Brno

2005 - - - 16. března - 10. dubna 2005 / Umělecká knižní vazba a knižní objekty / Muzeum Boskovicka, Boskovice

2007 - - - 8. února - 6. května 2007 / XII. Trienále umělecké knižní vazby / Národní muzeum, Praha

2008 - - - 16. září - 21. září 2008 / 1. ročník prestižní Soutěže umělecké knižní vazby / Golempress, Letohrad

2012 - - - 12. června - 29. července 2012 / KNIHAŘ(KY+1) / Městská knihovna Loket, Loket nad Ohří - pozvánka ZDE >>>

2016 - - - 3. února - 3. dubna / 100 podob knihy / Letohrádek Mitrovských v Brně, Brno - plakát ZDE >>> , foto z výstavy

                 ZDE >>>

2017 - - - 3. března - 25. března 2017 / Krásná kniha stále živá / Jihočeská vědecká knihovna, České Budějovice -

                 pozvánka ZDE >>>

2019 - - - 21. června - 21. července 2019 / XVI. Trienále umělecké knižní vazby / Západočeské muzeu v Plzni, Plzeň

                6. srpna - 29. srpna 2019 / Ota Janeček & kniha / Galerie Evropského domu SVK PK, Plzeň - pozvánka ZDE >>>

 

Účast na výstavách v zahraničí:

1989 - - - 8. novembre au 9. décembre 1989 / Prix de la reliure originale / Libraire Auguste Blaizot, Paris

1992 - - - 4. Prix Paul Bonet / Centro del bel libro, Ascona

                 Mezinárodní přehlídka knižních vazeb, Vysoká škola průmyslu, Zürich

1993 - - - The Papertrail / Artist´s Book, Ottawa

                 Přehlídka knižních vazeb / Národní knihovna, Ottawa

                 18. dubna - 23. dubna 1993 / 16. mezinárodní knižní veletrh, Jerusalem

                  5. května - 9. května 1993 / Salon International du Livre et de la Presse, Geneve

                 6. října - 10. října 1993 / 45. mezinárodní výstavní veletrh, Frankurt am Main

                 12. listopadu - 16. listopadu 1993 / Knižní veletrh Incheba, Bratislava

1994 - - - 15 - 16 - 17 avril 1994 / 16ARA IVe Forum International de Reliure d´Art / Bibliotheque nationale de Luxembourg,

                  Luxembourg

1996 - - - ARA Ve Forum International de Reliure d´Art / Bibliotheque nationale du Québec, Montreal

2000 - - - Tschechische Buchkunst der neunziger Jahre / Staats - und Universitätsbibliothek Carl von Ossietzky, Hamburg

2001 - - - 3 Februar - 1 April 2001 / Internationale MDE Ausstelung / Gutenberg Museum, Mainz

2009 - - - Bound for Success / Designer Bookbinders International Competition, Oxford

2013 - - - Prize Volumes / Designer Bookbinders International Competition, Oxford

 

Ocenění:

1992 - - - 1. cena v kategorii zvláštních knižních vazeb za Knihu mexických pokladů / VII. TUKV Praha

1993 - - - Hlavní cena Ministerstva kultury ČR / Nejkrásnější kniha roku 1992

1995 - - - Čestné uznání za adjustaci autorské knihy Mrtvá kočka / VIII. TUKV Kroměříž

1998 - - - 1. cena v kategorii zvláštních knižních forem za zpracování Bornova života zvířat / IX. TUKV Kroměříž

2001 - - - Čestné uznání za předloženou kolekci / X. TUKV Kroměříž

2004 - - - Cena Jána Vrtílka za vysoce kvalitní vazbu, nejlépe odpovídající obsahu knihy Franz Kafka - Aus den

                 Tagenbüchern / XI. TUKV Brandýs nad Labem 

2008 - - - 2. místo v prestižní Soutěži umělecké knižní vazby Poselství dřeva / Golempress, Letohrad

 

N á r o d n í   m u z e u m   v   P r a z e
U m ě l e c k o - p r ů m y s l o v é   m u z e u m   v   P r a z e
P a m á t n í k   n á r o d n í h o   p í s e m n i c t v í   v   P r a z e
M o r a v s k á   g a l e r i e   v   B r n ě  >>>
J i h o č e s k á   v ě d e c k á   k n i h o v n a   v   Č e s k ý c h   B u d ě j o v i c í c h >>>
S t á t n í   v ě d e c k á   k n i h o v n a   v   O l o m o u c i
M u z e u m   J a n a   A m o s e   K o m e n s k é h o   v   U h e r s k é m   B r o d ě
M u z e u m   k n i ž n í   v a z b y   v   L o k t i   n a d   O h ř í
E x p o z i c e   u m ě l e c k é   k n i ž n í   v a z b y   ( e d i c e   Z l a t é   r u c e )   v   L e t o h r a d ě
 
V   z a h r a n i č í   n a p ř .  M u s e u m   f ü r   K u n s t   u n d   G e w e r b e   H a m b u r g
S a t u r d a y´s   B o o k   A r t s   G a l l e r y   G e n e v a ,  O h i o ,  U S A
 
V   s o u k r o m ý c h   s b í r k á c h   v   Č e s k é   r e p u b l i c e ,  N ě m e c k u ,  R a k o u s k u ,
F r a n c i i ,  K a n a d ě ,  U S A ,  K a m b o d ž i   a   A u s t r á l i i

 

 

Katalogy výstav:

Umělecká knižní vazba (Miroslav Janota, Lubomír Jarcovják, Ladislav Nováček, Jan Perůtka) / Oblastní muzeum Jihovýchodní Moravy Zlín, 6. 11. - 28. 11. 1990

Jan Perůtka - černobílý trojlist k výstavě umělecké knižní vazby ve Znojmě, 1996

Jan Perůtka - Uměleckáknižní vazba / Zlínský zámek o.p.s. - Galerie Václava Chada ve Zlíně, 2015 - pozvánka ZDE >>> , plakát ZDE >>> , katalog ZDE >>>


Rozhlasové relace, televize:

17. října 1996 - Vernisáž výstavy Jan Perůtka a Jindřich Svoboda / Local TV Znojmo

? . října 1996 - Jan Perůtka / Dílna, ČR Vltava

                      - Rozhovor s Janem Perůtkou / Znojmo (ČR)

11. července 2006 - Portrét: Jan Perůtka / Kultura.cz, premiéra 19:30, ČT2 přehrát ZDE >>>

12. května 2012 - Bibliofil Jan Perůtka / Kultura.cz, premiéra 12:00, ČT2 přehrát ZDE >>>

27. srpna 2015 - S kůží na trh / Dobré ráno, ČT2 1. vstup ZDE >>>, 2. vstup ZDE >>>, 3. vstup ZDE >>>, 4. vstup ZDE >>>

 

Studie a články v časopisech:

Jan Bohuslav Sobota - Booktalk: Book Artis in Czechoslovakia: Recent Czech bookbindings / Bookways, October 1993, Number 9, str. 12 - 17

Hana Šráčková - Rozhovor o knihách - tentokrát s restaurátorem a uměleckým knihvazačem Janem Perůtkou / Duha,  léto 1994, roč. 8, č. 2, str. 30 - 32

Ing. Vítězslav Prágr - Rozhovor s Janem Perůtkou / Knihařský bulletin, roč. II, 1996, č. 4, str. 3 - 6

PhDr. Hana Karkanová - Jindřich Svoboda a Jan Perůtka ve Znojmě / Knihařský bulletin, roč. II, 1996, č. 4, str. 24 - 25

PhDr. Anežka Fialová - Projev při zahájení výstavy Jindřicha Svobody a Jana Perůtky ve Znojmě / Knihařský bulletin, roč. III, 1997, č. 1, str. 1 - 3

PhDr. Anežka Fialová - Projev při zahájení výstavy Jindřicha Svobody a Jana Perůtky ve Znojmě / Doslov pro knihu: Jindřich Svoboda - Texty / Černošice, Arcus 1998, str. 135 - 140

PhDr. Tomáš Mazáč - Tak trochu smutný knihař (s černou kočkou) / Veronica, roč. XXII, 2008, č. 4, str. 25 článek ZDE >>>

PhDr. Tomáš Mazáč - Tak trochu smutný knihař (s černou kočkou) / Aktuální informace č. 5, 30. října 2008

PhDr. Vojtech Čelko - Krásna knižná väzba Jana Perůtku / Knižnica, roč. X, 2009, č. 4 - 5, str. 56

Milan Friedl - Umění je inspirace / Aktuální informace č. 2, 11. října 2009


Novinové recenze a zprávy:

V. Kupcová - V zajetí nevšedních knih / Zlínské noviny, 30. října 1992, roč. ..., č. ..., str. 9

PhDr. Tomáš Mazáč - Mexické slunce v dlaních má umělecký knihař Jan Perůtka / Lidová demokracie - kultura, 1. června 1993, roč. ..., č. ..., str. 4

Ateliér umělecké knižní vazby a restaurování vzácných tisků / Noviny pro graický průmysl, 15. března 2000, č. 5, str. 2    

Jiří Jilík - Jan Perůtka a jeho knižní vazby / Slovácké noviny - kultura, 4. dubna 2001, roč. XI, č. 63, str. 12                         

Muzeum vystavuje krásně vázané knihy / Mladá fronta dnes - kultura - východní Morava, 11. května 2001, roč. ..., č. ..., str. 3        

Dana Drcmánková - Zlíňan Jan Perůtka obdivuje Arbese, Čapka, Skácela a Poa / Zlínské noviny - místní kultura, 24. července 2001, roč. XII, č. 170, str. 5       

Dana Drcmánková - Díla zlínského knihaře jsou i v zahraničí / Zlínské noviny - místní kultura, 24. července 2001, roč. XII, č. 170, str. 5                   

Zlínské muzeum láká novými expozicemi - Knihy jako umělecké dílo / Zlínský týdeník -  kultura, 16. května 2006, roč. II, č. 20, str. 6     

Blanka Šmejdovcová - Z kůže vyrobím cokoliv / Dnes - východní Morava, 22. května 2006, roč. ..., č. ..., str. D5      

Markéta Stulírová - Jan Perůtka už pětadvacet let obléká knihy do kůží a kamínků / brnensky.denik.cz, 5. dubna 2012 - článek ZDE >>>

Kateřina Martykánová - Na zámku představí výstavy díla Borna a Perůtky i sbírku Malý princ / novinky.cz, 25. května 2015 - článek ZDE >>>

Irena Frolová - Nejvzácnější je pro mě volný čas, říká známý tvůrce knižních vazeb Jan Perůtka / zlín.cz, 7. srpna 2015 - článek ZDE >>>

Třicet let v oboru. Jan Perůtka představuje umělecké knižní vazby / sokolovsky.dennik.cz, 9. června 2017 - článek ZDE >>>

Radomíra Gromešová - Umělecké vazby knih v knihovně vystavuje Jan Perůtka / blansko.cz, 18. srpna 2017 - článek ZDE >>>


Příležitostné tisky:

Karel Žižkovský - Čaj u Jana Perůtky, 3x kombinovaná technika Hana Čápová (bibliofilie vydaná vlastním nákladem  v počtu 50 číslovaných výtisků v roce 2007 k 20. výročí provozování uměleckého řemesla)

Jan Perůtka - Technika tónování papíru lihovými mořidly pro knihařské účely, prosinec 2014


Vlastní články:

Pouzdra na knižní vazby / Sborník VI. mezinárodní seminář SČK, 27. - 30. června 2002, str. 24 - 28

Drobná služba pro odběratele biblifoílií vydávaných SČK / Občasník SČK, XV., červenec 2004, str. 4

I. lihový víkend ve Zlíně / Občasník SČK, XV., červenec 2004, str. 5

Zlínské knihařské dílny v roce 2005 / Občasník SČK, XVI., prosinec 2004, str. 6

Tónování papíru lihovými mořidly pro knihařské účely, str. 79 - 87 / Dekorativní knihařské papíry, sestavila a vydala Jana Přibíková, náklad 150 číslovaných exemplářů, Kadaň 2004

K čemu neaktuální inormace? / Občasník SČK, XIX., duben 2006, str. 11

Jaké asi bude Trienále umělecké knižní vazby v roce 2007? / Občasník SČK, XIX., duben 2006, str. 12 - 13

Mé pocity... / Aktuální inormace č. 1, 1. června 2007

Úvaha na téma výstavy / Aktuální inormace č. 1, 1. června 2007

Zajímavá dílna na téma "Japonské tušové malířství / Aktuální inormace č. 2, 15. prosince 2007

Knihařská dílna - škrobové papíry hvězdicové / Aktuální informace č. 2, 15. prosince 2007

Nabídka pro mladé talenty / Aktuální informace č. 2, 15. prosince 2007

Ladislav Perůtka + 11. září 2009 / Bibliofil č. 2, 11. října 2009

Výstava ke 100. výročí narození Jindřicha Svobody / Bibliofil č. 3, 20. prosince 2009

Tištěná verze časopisu / Bibliofil č. 3, 20. prosince 2009

Jan Skoch + 23. ledna 2010 / Bibliofil č. 1, 25. července 2010

Vzpomínka na Karla Čapka / Bibliofil č. 1, 25. července 2010

Knihovna bibliofila / Bibliofil č. 1, 25. července 2010


Ostatní:

B. Marčák - Příklad české knižní vazby / Svobodné slovo, roč. ..., 18. července 1989, č. ..., str. 5

Dr. Josef Javůrek - Soudobá umělecká knižní vazba / Print Publishing, roč. I, 1992, č. 4, str. 66 - 67

"H.B." - Kůže, papír, krása / Rovnost, roč. II (107), 28. září 1992, č. 227, str. ...

PhDr. Anežka Fialová - Z výstavních síní VII. TUKV, Čas pro milovníky krásných knih / Rovnost, roč. II, 15. října 1992, č. ..., str. ...

"drý" - Dvě knížky ze Zlína / Lidová demokracie, roč. IL, 14. května 1993, č. 110, str. 4

Dr. Iva Janáková - Knihaři v Kroměříži / Umění a řemesla, roč. ..., 1995, č. 4, str. 77 - 78

Petr Pavliňák a kol. - Signatury českých a slovenských výtvarných umělců / Výtvarné centrum Chagall, 1995, str. 140

Knihařské signatury II. / Knihařský bulletin, roč. II, 1996, č. 3, str. 16

Knižní vazby Jindřicha Svobody a Jana Perůtky / Knihařský bulletin, roč. II, 1996, č. 3, str. 26

Ing. Vít ězslav Prágr - Knihaři v Červeném Hrádku / Typografia, roč. ..., 1997, č. 4, str. 24 - 25

PhDr. Anežka Fialová - Trienále umělecké knižní vazby - Kroměříž 1998 / Typografia, roč. ..., 1998, č. 3, str. 22 - 23

Ivana Pustějovská - Výstava knižních vazeb nabízí knihy v hadí kůži i v pergamenu / Mladá fronta dnes - kultura, roč. ..., 6. června 1998, č. ..., str. 3

Ing. Vítězslav Prágr - Návrhy knihařských tlačítek Jiřího Šindlera / Knihařský bulletin, roč. IV, 2000, č. 4, str. 21

PhDr. Hana Karkanová - O autorovi ilustrací / Knihařský bulletin, roč. VI, 2000, č. 1, str. 15 - 16

Perůtka otec a syn vystavují v Uherském Brodě / Knihařský bulletin, roč. IV, 2000, č. 4, str. 29

Filmové portréty evropských knihařů / Knihařský bulletin, roč. IV, 2000, č. 4, str.29

Výtvarní umělci Zlínského kraje / Zlínský kraj 3 / Jan Perůtka, Odbor kultury a památkové péče Zlínského kraje, Zlín 2003

Jarmila Sequensová - Jan Perůtka krásná knižní vazba, Ladislav Perůtka - Obrazy (to nejlepší z díla, co nebylo vystaveno) / Občasník SČK, XX., srpen 2006, str. 13 - 14

Jan Sobota - Designer Bookbinders International Competition / Knihařská ročenka SČK, 2009, str. 67 - 73

Pavel Chaloupka - Knižní výstava v Letohrádku Mitrovských / zpravy.proglas.cz, 2. února 2016 - článek ZDE >>>

Jana Fuksová - Šedesát tisíc poprvé, podruhé, potřetí. Vydraženo! / Mladá fronta dnes - mimořádná příloha, roč. XXVII,

1. června 2016, č. 128, str. 2

 

Texty z vernisáží
 
- - -
 
- - -
 
- - -

 

 

 

     

 

 

 
 

 

VYSVĚTLIVKY KE ZKRATKÁM

 

    CKŽ: celokožená vazba
    PKŽ: polokožená vazba
    CPG: celopergamenová vazba
    PPG: polopergamenová vazba
    CPP: celopapírová vazba

- f: vazba francouzská
- b: vazba dle Bradela
- h: vazba holandská

 

 

 

 

 

©  Jiří Šindler 1994       

Desing - Jan Perůtka 2008 - 2015 © Copyright - Grafika 2016 - Atelier Regulus PRAHA
 Powered by: www.cdx-world.com