Menu
 

 

 

 
 

 

 

 

 

  G A L E R I E   P E R Ů T K A

Obrazy Ladislava Perůtky   ...c h y s t á  s e  n a b í d k a  o b r a z ů...

 

Knižní vazby

 

KAREL ŽIŽKOVSKÝ - ČAJ U JANA PERŮTKY, ilustr. 3x sig. kombinovaná technika Hana Čápová,

vydal: Jan Perůtka jako soukromý tisk u příležitosti 20 let provozování uměleckého řemesla, v počtu 50 čísl. výt. Zlín, 2007

CKŽ, mořená vepřovice, inkrustace, zlacení. Sestavované pouzdro, lihový papír.

 

Tento titul je distribuován pouze na základě  i n d i v i d u á l n í  o b j e d n á v k y

 

  

 

PŘEHLED O JEDNOTLIVÝCH ČÍSLECH VÝTISKŮ:

- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - e.a. - e.a. - e.a. -        - prodané výtisky - rozpracované objednávky - závazně zamluveno - volné výtisky -

 

 

Prodám ze své knihovny:

 

Jednotlivá čísla   K n i h a ř s k é h o   b u l l e t i n u ,

který vydával v letech 1995 až 2000 ve svém nakladatelství ARCUS ing. Vítězslav Prágr z Černošic.

Mám k dispozici: 1997, ročník III, číslo 1, 2 a 3

                            1999, ročník V, číslo 1                                                      Pište, volejte... viz. můj Kontakt

 

Edice HYPERION, spisy Máchovy, vydávala Erna Jánská

6) Básně - Hledám pokud možno první vydání v této edici, v celokožené vazbě Antonína Tvrdého, rozměr 120 x 80 mm. Jinou velikost nechci. Své nabídky směřujte na toto teleonní číslo: +420 603 203 853 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

VYSVĚTLIVKY KE ZKRATKÁM

 

    CKŽ: celokožená vazba
    PKŽ: polokožená vazba
    CPG: celopergamenová vazba
    PPG: polopergamenová vazba
    CPP: celopapírová vazba

- f: vazba francouzská
- b: vazba dle Bradela
- h: vazba holandská

 

 

 

 

 

©  Jiří Šindler 1994       

Desing - Jan Perůtka 2008 - 2015 © Copyright - Grafika 2016 - Atelier Regulus PRAHA
 Powered by: www.cdx-world.com